การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

วันที่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานสนามสอบ พร้อมคณะกรรมการคุมสอบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 replies on “การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑”