ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 – 12.00 .น.  นำโดย

นายกิตษฎา วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแจ้งข้อราชการ ร่วมปรึกษาหารือ ตลอดจนร่วมวางแผน และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ซึ่งได้รับความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างดี  ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

8 replies on “ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ”