ทัศนศึกษาชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3

เมื่อวันที่่๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนอนุบาล ถึง ป.3 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่จังหวัดศรีสะเกษ อาทิเช่น วัดพระธาตุเรืองรอง,อุทยานเรียนรู้ศรีสะเกษ,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ,ศรีสะเกษ อควาเรียม และสวนสมเด็จฯ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ ประสบการณ์ตรง

  • ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  • ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
  • ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

4 replies on “ทัศนศึกษาชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3”