ประชุมผู้ปกครอง(กองทุน กสศ.)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการได้รับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)สำหรับนักเรียน ดังแฟ้มภาพ

3 replies on “ประชุมผู้ปกครอง(กองทุน กสศ.)”