วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 นางยุพา สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารย์ จังหวัดศรีสะเกษ

12 replies on “ข่าวประชาสัมพันธ์”