โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วม กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖
เพื่อเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งชาติ

34 replies on “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖”