นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ณ. โรงเรียนบ้านละทาย
กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

14 replies on “นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71”