กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย ทุกคน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณแม่
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มอบเกียจติบัตรแม่ดีเด่น จำนวน ๘ ท่านและมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน จำนวน ๑ ทุน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี

16 replies on “กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566”