วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง มีการจัดกิจกรรมการแสดงละคร เรื่อง รามเกียรติ์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีการมอบรางวัลต่างๆ มากมายให้กับนักเรียนที่ชนะในการประกวดแข่งขันระดับชั้นเรียนต่างๆ ตลอกงาน

15 replies on “วันภาษาไทยแห่งชาติ”