ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านผักขะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ฉีดพ่น และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบริเวณโรงเรียนบ้านผักขะ

27 replies on “ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน”