โรงเรียนบ้านผักขะ นำโดย นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของชุมชน             บ้านผักขะ ประจำปี 2566

35 replies on “โรงเรียนบ้านผักขะ นำโดย นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของชุมชน             บ้านผักขะ ประจำปี 2566”