จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการบ้านเปือย หมู่ ๔ และ หมู่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการบ้านเปือย หมู่ ๔ และ หมู่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน ๑๐๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดีเช่นเดิม ขอขอบคุณครับ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น