กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายบัณฑิต วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

 ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิด“ลูกเสือไทย”  และแสดงความจงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นายวิเศษ ไชยอุดม ประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องสัการะ

และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี

เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น