การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) และคณะครูบุคลากร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกมาตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และสินทรัพย์ ตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐              โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบพระคุณ..ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันนี้เวลา 11.30 น. วันที่ 4 /กค./2560 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.ตะวันฉาย  ธนาเดชาไพฑูรย์ พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้แสดงความขอบคุณ เจ้าภาพที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในวันนี้

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน  ธุรการโรงเรียน   รายงาน

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ สำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นโดยมีนายเสริมพงษ์  บุษบงก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีและขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง นักเรียนและผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นโดยมีนายเสริมพงษ์  บุษบงก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีและขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง นักเรียนและผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนตำบลตำแย อำเภอพยุห์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

เมื่อวันที่30 มิ.ย.2560 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับสพป.ศรีสะเกษเขต1 นำโดยท่านรองโชติ บุญทน คณะครู ผู้บริหาร 150 คนที่ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มธาต-ทุ่งสว่าง เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน โรงเรียนบ้านคล้ มิตรภาพที่226 ไ้ด้รับการอบรมPLC.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ