วันที่ 26-28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อนุบาลกันทรารมย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารฯ คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายกลางกันทรารมย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลกันทรารมย์ ข้าราชการบำนาญอดีต ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีนายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และคณะครูฝ่ายบริหารฯ รายงานการจัดกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ในการนำขบวนนักเรียนเดินพาเหรดและสวนสนาม ได้รับการอนุเคราะห์ซื้อเสื้อการกุศล และบริจาคสบทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ใคร่ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สมเร็จลุล่วงไปด้วยดี

20 replies on “วันที่ 26-28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อนุบาลกันทรารมย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารฯ คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายกลางกันทรารมย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลกันทรารมย์ ข้าราชการบำนาญอดีต ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีนายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และคณะครูฝ่ายบริหารฯ รายงานการจัดกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ในการนำขบวนนักเรียนเดินพาเหรดและสวนสนาม ได้รับการอนุเคราะห์ซื้อเสื้อการกุศล และบริจาคสบทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ใคร่ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สมเร็จลุล่วงไปด้วยดี”