ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก

          วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนทรัพยากรในการจัดสร้างรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จและจัดสร้างสนามกีฬาลานคอนกรีตให้กับนักเรียน โดยมีการระดมทุนรับบริจาคข้าวเปลือกและผ้าป่าสามัคคี 100 สาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 –21 ธันวาคม 2566 ทอดผ้าป่า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง ในช่วงกลางคืนกิจกรรมฉลองผ้าป่าเพื่อการศึกษา การแสดงโชว์จากคณะหมอลำสาวน้องเพรชบ้านแพง ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงาน  โอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านโพนยาง ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ของท่านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียน ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

21 replies on “ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก”