วันที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์  คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม ตามวิถีพอเพียง และการประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การขับร้องทำนองสรภัญญะ ประเภทระดับประถมศึกษา ตามโครงการประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2566 

13 replies on “นุ่งผ้าไทยใส่บาตรและการขับร้องทำนองสรภัญญะ ”