การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันนี้คณะครูได้นำนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนบ้านโนนแกด จำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 4 กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่คือกิจกรรมการเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องการเรียนรู้ โดยเด็กชายณัฐพงศ์  แสงสว่าง ครูผู้ฝึกสอน นางสุนทรี สีหะวงษ์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนทุกคน

20 replies on “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”