กิจกรรมจิตอาสา

           วันที่ 6 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปร่วมงานกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานในช่วงเข้าพรรษาของตำบลทุ่งสว่าง ณ วัดสว่างสิริสำราญ  ซึ่งนักเรียนได้ทำหน้าที่ในการให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน ทำความสะอาดบริเวณวัดเมื่อเสร็จกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสารู้จักทำประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

20 replies on “กิจกรรมจิตอาสา”