วันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำโดยท่านผู้อำนวยการ  นายคงศักดิ์ งามล้วน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพนยาง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คุณแม่และนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆ และส่งเสริมค่านิยม คุณลักษณอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี แก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนยางทุกคน

19 replies on “วันแม่แห่งชาติ 2566”