ให้อาหารปลา

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อาหารแก่ปลาที่เลี้ยงไว้ในสระ บริเวณโคกหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด