วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านบกขี้ยางได้เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง เข้าประกวดบรรยายธรรมในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชนะเลิศอันดับที่ 1

ได้เป็นตัวแทนไปในระดับภาค ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงณั …

บรรยากาศยามเช้า ที่โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง