ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 กิจกรรมดำนา โครงการข้าวปลอดสาร ลูกหลานหนองมะแซวปลอดภัย

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองมะแซวจัดกิจกรรมดำนา โครงการข้าวปลอดสาร ลูกหลานหนองมะแซวปลอดภัย นำโดยท่านผอ ศิลปชัย นันตโลหิต คณะครู- นักเรียนผู้ปกครองผู้นำชุมชน มานาเด้อของแท้555

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ ได้รับความอนุเคราะห์ทางทีมงาน อ.ทวีศักดิ์ ซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต/DLTV

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ ได้รับความอนุเคราะห์ทางทีมงาน อาจารย์ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา  คุณสำราญ สาระมู  คุณณัฐวุฒิ กรไกร ซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต/DLTV  ให้ได้ใช้งานตามปกติ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณยิ่งคะ