สนามสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ปีการศึกษา 2562

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

เข้าพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนคูณ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องกฏจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางชุมน้อย

ประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ร่วมงานหอมแดง กระเทียมดี อ.ยางชุมน้อย ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รับการนิเทศติดตามจากท่าน ศน.สำราญ วังนุราช เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62