โครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องกฏจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางชุมน้อย

ประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ร่วมงานหอมแดง กระเทียมดี อ.ยางชุมน้อย ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รับการนิเทศติดตามจากท่าน ศน.สำราญ วังนุราช เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ที่องคฺ์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับใบประกาศครู D.A.R.E