คณะครูนักเรียนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะครูนำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,2 และชั้นประถมมศึกษาปีที่ 6 ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันธรรมสวะ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ในวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะธรรมานิเทศเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณ ท่าน ศน.อภิชาติ ทองอินทร์ และคุณครูศิริพงษ์ ทองแสง ข้าราชการบำนาญ ที่ให้เกียรติ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการดำเนินกิจกรรม รร ศีล5 ในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ

กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ในวันที่ 16 มกราคา 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮามร่วมพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ และครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ 1. คุณครูพลายงาม คำนึง 2. คุณครูเรวดี ศิลาโชติ 3. คุณครูชนมณ์กานต์ มาสขาว 4. คุณครูอทิตยาภรณ์ เพ็งธรรม และขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิยดา ไชยปัญญา สามารถชอบชิงทุนมูลนิธิการศึกษาอำเภอยางชุมน้อย ได้ลำดับที่ ๓ ยินดีด้วยนะค่ะ

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินและตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศน์ จาก สพป.ศก1 ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

รับมอบทุนการศึกษาจาก อบต.กุดเมืองฮาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากร