วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง นำคณะครู นักเรียน นำภัตตาหาร ไปร่วมถวายเพลแด่พระสงฆ์วัดบ้านก้านเหลือง ร่วมกับชุมชน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

การนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สพป.ศก. 1 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยมี นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ สร้างความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก มีคุณแม่ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  การเปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพร การร้องเพลงแม่ของแผ่นดิน การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของลูกๆ นักเรียน

 

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มตำบลหมากเขียบ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับการประเมินในครั้งนี้

มอบงบประมาณสนับสนุน To be number one

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้ต้อนรับท่านรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการTo be number one ให้กับโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอขอบคุณท่านรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ ที่มอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยผู้อำนวยการณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล         ได้นำคณะครู  และนักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หน่วยกำกับการงานพระธรรมฑูตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้อบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนตั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ผู้พระราชท่านกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ  กองลูกเสือเนตรนารีสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยผู้อำนวยการณพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๑

เมื่ิอวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการส่งเสริมรักการอ่าน และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  ณโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ได้ออกตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ ๒ ในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง