มอบทุนการศึกษาและบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว …