ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางลัดดาวัลย์ กาบบัว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียนและดูแลความเรียบร้อย ผลปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในสภาพปกติ ส่วนอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ยังดำเนินการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้างอาคารปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ควบคุมการก่อสร้างอาคารปฐมวัยอย่างต่อเนื่องโดยบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จนกว่าอาคารจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

คณะครูร่วมรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พ.ย. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จำนวน 6 คนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

บริจาคเงินค่าอาหารแก่นางรำ เฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านหนองแก้วสำโรง บริจาคเงินค่าอาหารแก่นางรำ จากโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ในการรำ เฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

เพาะเห็ดนางฟ้า

วันที่ 16 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมบุตรชายทั้ง 2 คนและนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง เพาะเห็ดนางฟ้าที่โรงเรือนเพาะชำ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนและนำจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนด้วย

ทำพิธีทางศาสนาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ 16 พ.ย. 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้กราบนิมนต์เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแก้ว วัดสำโรงและวัดในเขตบริการ ทำพิธีทางศาสนาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ อาคารปฐมวัย

ทำพิธีไหว้ขอขมาและเลี้ยงเจ้าปู่ยม

วันที่ 16 พ.ย. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้านและนักเรียน ร่วมทำพิธีไหว้ขอขมาและเลี้ยงเจ้าปู่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขอให้ท่านยกโทษให้และขอให้คุ้มครองปกปักรักษาให้พ้นจากภัยอันตรายใดๆ

ทำบุญตักบาตรโรงเรียน

วันที่ 16 พ.ย. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงทำบุญตักบาตรโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล ผู้เข้าร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้านและนักเรียน

นางรำรายงานตัว

วันที่ 16 พ.ย. 2563 คณะครูซึ่งเป็นนางรำ ครบรอบ 238 ปี ศรีสะเกษ จากโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเข้ารายงายตัว ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เตรียมงานทำบุญตักบาตรโรงเรียน

วันที่ 15 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมงานทำบุญตักบาตรโรงเรียน