กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันที่ 25 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยคณะครูและนักเรียนไปทำบุญและพัฒนา ณ วัดสำโรง ต. หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2564 ขอขอบคุณ

แนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 23 ก.พ. 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ออกแนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณ

พิธีเปิดการอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและดำเนินการปฏิบัติตามโครงการฯ

วันที่ 23 ก.พ. 2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ. ศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดย นายเสกสรรค์ วรวิรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมและดำเนินการปฏิบัติตาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 10 ปี ได้ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝึกซ้อมกิจกรรมลูกเสือสำรอง

เตรียมฐานกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ

วันที่ 23 ก.พ. 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เตรียมฐานกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

ผู้ใหญ่ใจดีมอบของใช้ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1-3

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นางสาวกิตาการ วิไทยราษฎร์ ผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นญาติของ นางสาวปิยะพร โถทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ฝากมอบของใช้ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1-3 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ติว O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 20 ก.พ. 2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดติว O-Net แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการก่อสร้างกำแพงโรงเรียน

วันที่ 22 ก.พ. 2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ให้ช่างดำเนินการก่อสร้างกำแพงโรงเรียน ซึ่งงบประมาณได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ชุมชน บริษัท ร้านค้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชาวบ้านในตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ