ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ป.3  ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ สวนสัตว์อุบล และราชธานีอโศก อ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ก.พ. 2563 นางสาวอรมิมล เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

กรรมการคุมสอบ GAT

วันที่ 22-23 ก.พ. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เป็นกรรมการคุมสอบ GAT ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ปรับสภาพแปลงผักสวนครัว

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ปรับสภาพแปลงผักที่จะปลูกผักสวนครัว

การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้สอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เตรียมสถานที่ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 20 ก.พ. 2563 นักเรียนชั้นป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเตรียมสถานที่ปลูกผักสวนครัว

คณะนิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์

วันที่ 19 ก.พ. 2563 คณะนิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์  นายเสรี กาหลง ศึกษาทศก์สพป.ศก.เขต 1 นางจุลพนม ธานีและนายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ได้นิเทศ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ปลูกชะอมและมะนาวโคกหนองนาโมเดล

เวลา 16.00วันที่ 18 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายชาลี โคตรพันธ์ นักการ ปลูกชะอมและมะนาว

ปลูกสับปะรดสี

วันที่ 18 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา คณะครูและนักเรียนชั้นป.6ได้ปลูกสับปะรดสีเพิ่มอีก 30 ต้น

วิ่งเพื่อสุขภาพ

เวลา 08.40 น. วันที่ 18 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อบรมนักเรียนหน้าเสาธงหลังจากนั้น ให้นักเรียนวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ