เยี่ยมชมเรือนเพาะเห็ดฟางและการเย็บผ้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน

วันที่ 17 ก.ย. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษและนางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้เยี่ยมชมเรือนเพาะเห็ดฟางและการเย็บผ้าของ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ที่บ้านหนองแก้ว ต. หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 ก.ย. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ และนางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษ ตัวแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกแก่นายคัณธนัฐน์ วงค์ประเทศ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผูู้เกษียณ โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว อ. เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

สำรวจอาคารสถานที่โรงเรียน

วันที่ 16 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง ได้สำรวจอาคารสถานที่โรงเรียนเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมต่อไป

นิทานคุณธรรมนำจิตใจให้ผ่องใส

วันที่ 15 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้อบรมนักเรียนและเล่า นิทานคุณธรรมนำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทดสอบนักเรียน ขอขอบคุณ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 ก.ย. 2563 คณะครูและนักเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

นักเรียนสอบปฏิบัติการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

วันที่ 11 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ให้นักเรียนสอบปฏิบัติการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

นำนักเรียนคัดกรองที่โรงพยาบาล

วันที่ 11 ก.ย. 2563 นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวปิยะพร โถทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษได้นำนักเรียนไปคัดกรองที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เปิดจุดถ่ายภาพแห่งใหม่

วันที่ 13 ก.ย. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เปิดจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ของโรงเรียน โดยคณะครูแต่งกายพื้นเมืองถ่ายภาพร่วมกัน

ผู้ใจบุญบริจาคเงินซื้อพันธุ์ปลานิลให้โรงเรียน

วันที่ 14 ก.ย. 2563 ผู้ใจบุญ นางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อพันธุ์ปลานิลให้โรงเรียน นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง นำปลานิลเลี้ยงในสระ ณ โคกหนองนาโมเดล ขอขอบคุณ

พืชผักโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 11 ก.ย. 2563 พืชผักโคกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง