เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ เข้าร่วม 4 รายการเด็กพิการเรียนรวม คือ การเล่านิทานและร้องเพลงไทยลูกทุ่งชั้น ป.1-6 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญมาก แก้วศรีนนท์พร้อมครอบครัว ได้นำอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สถานที่ ได้แก่ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จ.อำนาจเจริญ วัดภูมโนรมย์ หอแก้วมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทยลาวและตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562ขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยนายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงประธานในพิธี ผู้เข้าร่วม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

นักเรียนสอบนักธรรม เอก โทและตรี

วันที่ 29 พ.ย. 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้เข้าสอบนักธรรม เอก โท และตรี ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พ.ย.2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้กำเนิดลูกเสือไทย โดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ผู้เข้าร่วม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เสร็จพิธีร่วมพัฒนาโรงเรียน

เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองแก้วฉีดวัคซีน

วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดย นางนิสา จันทสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอรวรรณ พรหมทา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและนางสุจิตรา บานไม่รู้โรย ผู้ช่วยได้ออกฉีดวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก คอตีบ MPV.และจ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 18 พ.ย.2562 พระครูวิสุทธิ์ธรรมพินิจ เจ้าอาวาส วัดหนองเข็ง ได้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

กีฬาสีภายใน” หนองแก้วสำโรงเกมส์ “ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พ.ย.2562 พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “หนองแก้วสำโรงเกมส์” ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2462
นายจันทร์ งามสุข นายกอบต.หนองแก้ว และคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ DLIT

วันที่ 13 พ.ย. 2562 นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ DLIT และคณะได้ออกตรวจที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเป็นที่เรียบร้อย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง