พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

ท่อระบายน้ำโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ทำท่อระบายน้ำที่โคกหนองนาโมเดล

ติดตามผลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามผลการเรียนทางไกลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนก่อนเปิดเรียน

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

วันที่ 29 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครู มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) แก่นักเรียน จำนวน 24 คน

ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

ประชุมคณะครู

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน

ต้นกล้าผักหวานป่าและต้นแค

วันที่ 27 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้เตรียมต้นกล้าผักหวานป่าและต้นแค เพื่อที่จะปลูกที่ทุ่งหนองนาโมเดล

อาคารอนุบาล1-3

วันที่ 27 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ควบคุมดูแลช่างในการก่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3

คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน