ทำบุญสังฆทานวัดสำโรง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดสำโรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตำบลหนองแก้ว

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตำบลหนองแก้ว จัดโดยอบต.หนองแก้ว ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกรอบหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ขอขอบคุณ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โดย นานาประเวศ นนทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ประธานคณะกรรมการ นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูชุดนักเรียนต้อนรับด้วยความยินดียิ่งและข ขอบคุณทุกท่าน

เส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดงาน”เส้นทางที่ภูมิใจ เส้นชัยที่ภาคภูมิ” ให้แก่ นางศิรินทร์ โมรา ครูชำนาญพิเศษครูผู้เกษียณอายุราชการ นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน

ผู้ปกครองเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางลิ้ม บุญเคล้า ได้นำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอ งแก้วสำโรง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของด.ญ.เกวลิน บุญเคล้าขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

นักเรียนรับทุนการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ พรสี่ได้นำนักเรียน จำนวน 6 คน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุนๆละ 3,000 บาท จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจโพนเขวา อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ได้ออกเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ปรับภูมิทัศน์ด้วยดาวเรือง

วันที่ 23 ส.ค. 2562 นายคงฤทธิ์ เมืองจันทร์ธนชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงปรับภูมิทัศน์โรงเรียนโดยการปลูกดาวเรืองตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน