โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองจัดกิจกรรมปันรักให้น้อง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองได้จัดกิจกรรม ปันรักให้น้องๆโดยมีพี่ๆจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.6/12 และ ม.6/3 เป็นผู้นำน้องๆร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑-๓   ป.๔-๖ มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองด้วยทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองจัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองโดยผู้อำนวยการสมสุข  สายเพชร คณะครูจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมดังนี้  เรียงความเรื่องแม่  อ่านทำนองเสนาะ  คัดลายมือ ร้องเพลง  แม่ดีเด่น ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการสมสุข  สายเพชร คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน บ้านเอก บ้านสร้างเรือง บ้านโนนสวย

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงานปีการศึกษา๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง คณะครูบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑และหลังประชุมได้มอบค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบแก่ผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

นายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคะแนน โอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองโดยนายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชี้แจ้งนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ร่วมทำบุญที่วัดบ้านเอก วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางวัดบ้านเอกมีกิจกรรมประชุมพระสงฆ์สัญจร จำนวน ๗๐ รูป ทางโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ถวายภัตหารเพลแด่พระคุณเจ้า  โดยพร้อมเพียงกัน

 

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดพระธาตุเรืองรอง

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองได้เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ครูบุคคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน ๖๐ คน ที่วัดพระธาตุเรืองรอง

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

การงานรายงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณะและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

วันที่ 23  มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง กลุ่มCEOเมืองพระธาตุเรืองรอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดย นายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดงานรายงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณะและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2559