จัดกิจกรรม อย.น้อย

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการวีระ ศิริดำ คณะครู ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำคำ จัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านสุขภาพ โดยมีรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลน้ำคำ เป็นประธาน และสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรวันแม่โรงเรียนบ้านน้ำคำ

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการ วีระ ศิริดำ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมโรงเรียน ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562

กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงโต๊ะจีนนักเรียน

กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงโต๊ะจีนนักเรียน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ะ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คุณเพ็ญนภา รัตนไพศาล น้องสาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ เป็นผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหารกลางวัน ไอศกรีม และผลไม้มาเลี้ยงโต๊ะจีนนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคำ ด้วยงบประมาณ 10,000 บาท และได้สัมผัสความน่ารักของนักเรียนประทับใจมากมอบพัดลมติดห้องสมุดอีกจำนวน 10 ตัวโดยมีผู้อำนวยการ พร้อมคุณนายฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำคำให้การต้อนรับ โรงเรียนขอนำคุณงามความดีนี้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรื่องแผ่ไพศาลในทุกด้านนะคะ

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยนายวีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและนักเรียนจัดกรรมไหว้ครูเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่สวยงามให้คงอยู่ตลอดไป ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2562

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำคำ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยมีนายวีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู โรงเรียนบ้านน้ำคำ ขอขอบพระคุณท่านท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการวีระ ศิริดำ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประชาธิปไตยในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ด้วย โรงเรียนบ้านน้ำคำ นำโดยนายวีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

กิจกรรมเดินทางไกล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการ วีระ ศิริดำ และคณะครูได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ให้กับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เพื่อฝึกประสบการณ์การเดินทางไกล และ ประเมินผลการผ่านกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม กีฬา วันเด็ก และผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดย นายวีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียน เด็ก และเยาวชน ในเขตบริการ เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านน้ำคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้เป็นอย่างสูง