โรงเรียนบ้านรุ่ง เข้าร่วมโครงการ พลังงานคลายร้อน สัญจรล้างเครื่องปรับอากาศ โดยกระทรวงพลังงาน

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนนำร่องนำร่องพื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 1-3

การเข้าศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านขนาด สพป.ศรีสะเกษเขต4 ที่โรงเรียนบ้านรุ่ง

โรงเรียนบ้านรุ่ง จัดนิทรรศการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเพื่อต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านรุ่ง

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านรุ่ง

การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านรุ่ง