จัดประชุมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน DMC School MIS โดย สพป.ศก.1 เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560