ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน

กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน DMC Shoolmis ณ.โรงเรียนบ้านโนนแกด