คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกอก ต.ละทายเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

โรงเรียนบ้านกอก โดยนายเชาวฤทธิ์ เขียวอ่อน นำประชุมสภานักเรียน วันที่ 28 มิ.ย.61

โรงเรียนบ้านกอก ตำบลละทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ร่วมกับชุมชนเดินรณรงค์ยาเสพติดและไข้เลือดออก พร้อมพัฒนา

โรงเรียนบ้านกอกรับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 13 กรกฎาคม 2560