ร่วมเป็นประธานกรรมการและเชียร์ลูกๆ นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
ณ.โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

17 replies on “ร่วมเป็นประธานกรรมการและเชียร์ลูกๆ นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์”