วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์  คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายแบบบูรณาการ วังหิน 2 (CEO วังหิน 2) ณ สนามโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  โดยการแข่งขันได้เริ่มแข่งขันในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านสร้างบากและโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)  ทางโรงเรียนบ้านโพนยางได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสำเร็จลงไปได้ด้วยดี

18 replies on “กีฬากลุ่ม CEO วังหิน 2”