นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ และ ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์ และ ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

184 replies on “นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ และ ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์”