ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่งประกาศ >>   << ขั้นตอนส่งประกาศ >>       << ประกาศย้อนหลัง >>
» รร.บ้านขามป้อม กลุ่มทักษิณฯ « ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านขามป้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ » วันที่ 1 ก.ย.63 อ่าน: 66 ครั้ง
» รร.บ้านขามป้อม กลุ่มทักษิณฯ « ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านขามป้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ » วันที่ 28 ส.ค.63 อ่าน: 35 ครั้ง
» รร.บ้านหนองมะแซว กลุ่มมิตรภาพ « อบรมธรรมะโรงเรียนบ้านหนองมะแซว » วันที่ 28 ส.ค.63 อ่าน: 22 ครั้ง
» รร.บ้านขามป้อม กลุ่มทักษิณฯ « รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ » วันที่ 21 ส.ค.63 อ่าน: 80 ครั้ง
» รร.บ้านขนวนจานสามัคคี กลุ่มพยุห์ « รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน » วันที่ 13 ส.ค.63 อ่าน: 93 ครั้ง
  ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน << เข้าระบบส่งข่าว >>   << ขั้นตอนส่งข่าว >>       << ข่าวย้อนหลัง >>

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 19 ก.ย.63 อ่าน: 4 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 20 ก.ย.63 อ่าน: 9 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 19 ก.ย.63 อ่าน: 9 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 19 ก.ย.63 อ่าน: 12 ครั้ง


รร.บ้านหัววัวหนองนารี กลุ่มวังหิน1 วันที่ 19 ก.ย.63 อ่าน: 0 ครั้ง

รร.บ้านหัววัวหนองนารี กลุ่มวังหิน1 วันที่ 19 ก.ย.63 อ่าน: 0 ครั้ง

รร.รร.บ้านคำเนียม กลุ่มมิตรภาพ วันที่ 18 ก.ย.63 อ่าน: 36 ครั้ง

รร.รร.บ้านคำเนียม กลุ่มมิตรภาพ วันที่ 18 ก.ย.63 อ่าน: 20 ครั้ง


รร.บ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต วันที่ 17 ก.ย.63 อ่าน: 14 ครั้ง

รร.บ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต วันที่ 17 ก.ย.63 อ่าน: 15 ครั้ง

รร.บ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ วันที่ 17 ก.ย.63 อ่าน: 6 ครั้ง

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 16 ก.ย.63 อ่าน: 20 ครั้ง