ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่งประกาศ >>   << ขั้นตอนส่งประกาศ >>       << ประกาศย้อนหลัง >>
» รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลาง กร. « ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน » วันที่ 30 มิ.ย.63 อ่าน: 12 ครั้ง
» รร.บ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มศรีลำดวน « โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน » วันที่ 27 มิ.ย.63 อ่าน: 24 ครั้ง
» รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลาง กร. « ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน » วันที่ 26 มิ.ย.63 อ่าน: 17 ครั้ง
» รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง « ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาคอมพิวเตอร์) » วันที่ 24 มิ.ย.63 อ่าน: 23 ครั้ง
» รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง « ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ » วันที่ 22 มิ.ย.63 อ่าน: 30 ครั้ง
  ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน << เข้าระบบส่งข่าว >>   << ขั้นตอนส่งข่าว >>       << ข่าวย้อนหลัง >>

รร.บ้านพันลำ กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 5 ครั้ง

รร.บ้านพันลำ กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 2 ครั้ง

รร.บ้านพันลำ กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 2 ครั้ง

รร.บ้านเหม้าหนองเรือ กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 9 ครั้ง


รร.บ้านพันลำ กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 3 ครั้ง

รร.บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่มฟากมูลฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 5 ครั้ง

รร.บ้านหนองโนวิทยา กลุ่มพระธาตุฯ วันที่ 2 ก.ค.63 อ่าน: 8 ครั้ง

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 1 ก.ค.63 อ่าน: 4 ครั้ง


รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง วันที่ 1 ก.ค.63 อ่าน: 13 ครั้ง

รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มสวนสมเด็จ วันที่ 1 ก.ค.63 อ่าน: 12 ครั้ง

รร.บ้านดินดำ กลุ่มยางชุมฯ วันที่ 1 ก.ค.63 อ่าน: 10 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 1 ก.ค.63 อ่าน: 11 ครั้ง