ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่งประกาศ >>   << ขั้นตอนส่งประกาศ >>       << ประกาศย้อนหลัง >>
» รร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ « ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน » วันที่ 12 ก.ย.62 อ่าน: 100 ครั้ง
» รร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ « ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา » วันที่ 9 ก.ย.62 อ่าน: 64 ครั้ง
» รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง « ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน » วันที่ 2 ก.ย.62 อ่าน: 85 ครั้ง
» รร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ « ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว » วันที่ 30 ส.ค.62 อ่าน: 66 ครั้ง
» รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง « ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน » วันที่ 29 ส.ค.62 อ่าน: 63 ครั้ง
  ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน << เข้าระบบส่งข่าว >>   << ขั้นตอนส่งข่าว >>       << ข่าวย้อนหลัง >>

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 16 ต.ค.62 อ่าน: 11 ครั้ง

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 16 ต.ค.62 อ่าน: 6 ครั้ง

รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 16 ต.ค.62 อ่าน: 12 ครั้ง

รร.บ้านโพนค้อ กลุ่มศรีลำดวน วันที่ 15 ต.ค.62 อ่าน: 11 ครั้ง


รร.บ้านโพนค้อ กลุ่มศรีลำดวน วันที่ 15 ต.ค.62 อ่าน: 7 ครั้ง

รร.บ้านโพนค้อ กลุ่มศรีลำดวน วันที่ 15 ต.ค.62 อ่าน: 9 ครั้ง

รร.บ้านโพนค้อ กลุ่มศรีลำดวน วันที่ 15 ต.ค.62 อ่าน: 5 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 14 ต.ค.62 อ่าน: 57 ครั้ง


รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 14 ต.ค.62 อ่าน: 50 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 13 ต.ค.62 อ่าน: 63 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 13 ต.ค.62 อ่าน: 63 ครั้ง

รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน1 วันที่ 13 ต.ค.62 อ่าน: 64 ครั้ง