ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่ง >>   << วิดีโอขั้นตอน >>       << ดูย้อนหลัง >>
วันที่ 30 พ.ย.66 รร.บ้านโนนงาม อ.น้ำเกลี้ยง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาส อ่าน: 32 ครั้ง
วันที่ 29 พ.ย.66 รร.บ้านโนนงาม อ.น้ำเกลี้ยง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบัติหน้าที่ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาข อ่าน: 28 ครั้ง
วันที่ 17 พ.ย.66 รร.บ้านโนนงาม อ.น้ำเกลี้ยง ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิก อ่าน: 115 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค.66 รร.บ้านซำโพธิ์ อ.เมือง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน: 102 ครั้ง
วันที่ 26 ต.ค.66 รร.บ้านซำโพธิ์ อ.เมือง เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน อ่าน: 33 ครั้ง