ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่ง >>   << วิดีโอขั้นตอน >>       << ดูประกาศ รร.ย้อนหลัง >>
วันที่ 6 มิ.ย.67 รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ อ.กันทรารมย์ ประกาศโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ อ่าน: 37 ครั้ง
วันที่ 31 พ.ค.67 รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ อ.กันทรารมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติครูขั้นวิกฤตและกำหนดการคัดเลือกบุคค อ่าน: 58 ครั้ง
วันที่ 27 พ.ค.67 รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) อ.กันทรารมย์ การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน อ่าน: 20 ครั้ง
วันที่ 23 พ.ค.67 รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ อ.กันทรารมย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อ่าน: 48 ครั้ง
วันที่ 10 พ.ค.67 รร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักการภารโรง อ่าน: 20 ครั้ง
วันที่ 8 พ.ค.67 รร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง อ่าน: 10 ครั้ง
วันที่ 3 พ.ค.67 รร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง อ่าน: 12 ครั้ง
วันที่ 30 เม.ย.67 รร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อ่าน: 17 ครั้ง
วันที่ 26 เม.ย.67 รร.จินดาวิทยาคาร 3 อ.เมือง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง อ่าน: 19 ครั้ง
วันที่ 26 เม.ย.67 รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง อ่าน: 66 ครั้ง