ประกาศโรงเรียน << เข้าระบบส่ง >>   << วิดีโอขั้นตอน >>       << ดูย้อนหลัง >>
วันที่ 16 มิ.ย.65 รร.บ้านหนองครก อ.เมือง กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 อ่าน: 20 ครั้ง
วันที่ 16 มิ.ย.65 รร.บ้านหนองครก อ.เมือง กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา อ่าน: 13 ครั้ง
วันที่ 28 มี.ค.65 รร.บ้านหนองครก อ.เมือง พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครู ลาออกจากราชการ อ่าน: 154 ครั้ง
วันที่ 2 มี.ค.65 รร.บ้านหนองครก อ.เมือง รายชื่อผู้ประสานที่พักนักกีฬาแห่งชาติฯ อ่าน: 40 ครั้ง
วันที่ 20 ม.ค.65 รร.บ้านหนองออ อ.พยุห์ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/36 อ่าน: 48 ครั้ง