ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ถ้าไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติม089-9671313

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_209207

กิจกรรมวันมาฆะบูชา 10 ก.พ.60 โรงเรียนบ้านคูบ

กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_208545