ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 10 คน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ประเมินรร.ดีตำบลคงสภาพ

วันที่ 19 กค.60 คณะกรรมการประเมินรร.ดีตำบลคงสภาพได้ออกมาติดตามผลการดำเนินการ ที่โรงเรียนโดยมีผอ.คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านนาดีเข้าร่วมกิจรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านนาดีเข้าร่วมกิจรรมคาราวานวิทยาศาสตร์