การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่คือ เด็กหญิงธัญเรศ สีดามาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนในวันนี้ ผู้บริหารและณะรู ต้องขอขอบุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทรารมย์ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ความภาคภูมิใจของเรา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นำโดยท่านบุญเกิด  ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ คณะครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน รับรางวัล เป็นโรงเรียนทีมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียนที่ทำวันนี้ให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ต้อนรับคณะ อ.ถนอม ดีสร้อยและคณะ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมะกรูดและโรงเรียนในกลุ่ม CEO มิตรภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับ อ.ถนอม  ดีสร้อย พร้อมคณะ เดินทางมา “มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูดและนักเรียนในกลุ่มมิตรภาพกันรารมย์  จำนวน  126  ทุน  อุปกรณ์กีฬา  และงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา “

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุงในบริเวณรร.จำนวน 100 ต้น มีครู บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 170 คน

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน. @

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน. ปีการศึกษา. 2560. โรงเรียนบ้านโนนคูณ. อำเภอยางชุ


มน้อย

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านทุ่ง นำโดยผู้อำนวยการ สุริยา สุขเกษม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูและนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

โรงเรียนบ้านเทิน ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมกับคณะเหล่ากาชาด ท่านรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 นายโชติ บุญทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์และคณะ คณะจนท.ทหารจาก กอรมน.จ.ศรีสะเกษ นายสุพจน์ ดาวหน รก.นายอำเภอกันทรารมย์ นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกฯอบต.บัวน้อย นายกรินทร์ทอง เวียงคำ กำนัน ต.บัวน้อย ผู้นำชุมชน ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย จากกรณีโรงเรียนประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย