กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยนายอรุณโรจน์  วันเลิศ  เป็นประธานลงนามถวายพระพร และตัวแทนครูประจำชั้น จากนั้นได้เดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

   

 

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ยังได้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง สพป.ศก.1 โดยนางสาวพูนสุข ศรีภาค์ รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กับคณะครู บุคลากร นักเรียนจัด ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐