กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย นายอรุณโรจน์  วันเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติเป็นประธานในกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูโดยได้นำมาลัยกราบแม่

    

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

ผู้อำนวยการ  คณะครู – นักเรียน  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  จำนวน 5,000 ดอก  เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

   

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยนายอรุณโรจน์  วันเลิศ  เป็นประธานลงนามถวายพระพร และตัวแทนครูประจำชั้น จากนั้นได้เดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

   

 

การจัดอบรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดอบรมเข้าค่ายธรรมะ 2 วัน 1 คืน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรม  ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม พระอาจารย์เชิดศักดิ์  สิริจนโท และคณะ  จากวัดสระเกศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาเป็นพระวิทยากรให้กับค่ายธรรมะ

กิจกรรม FIX IT CENTER

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยสารพัดช่างศรีสะเกษได้จัดกิจกรรม ซ่อม สร้าง เสริม ให้กับชุมชนตำบลโพธิ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้เข้าร่วมตัดผม มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 37 คน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกจึงขอขอบคุณสารพัดช่างศรีสะเกษที่ให้บริการแก่นักเรียน

 

 

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดกิจกรรมทำบุญในวันเข้าพรรษา โดยมีการเดินขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดบ้านโพธิ์และวัดบ้านโนนจาน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนและคณะครูออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนพร้อมครูประจำชั้นห้องเรียนเลขคู่ทำบุญ ณ วัดบ้านโนนจาน และนักเรียนพร้อมครูประจำชั้นห้องเรียนเลขคี่ทำบุญ ณ วัดบ้านโพธิ์

การแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

วันที่ ๔-๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ มีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโตเข้าแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑  โดยโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การแข่งขันกีฬา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน กลุ่มเมืองหลวงพ่อโตเข้าร่วม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณโรจน์ วันเลิศ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดการแสดง การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ ประกวดคัดลายมือ และประกวดแต่งคำประพันธ์

 

   

  

 

กิจกรรมไหว้ครู ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมี นายอรุณโรจน์  วันเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี