โรงเรียนบ้านเปือยนำนักเรียนทุนการศึกษา 30 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนน้ำคำวิทยา

โรงเรียนบ้านเปือย กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง นำโดย ผู้อำนวยการพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา  ชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ และเวชภัณฑ์ยา รวมมูลค่า 70,000 บาท  จาก Mr. Neo Mee Hoe (ชาวมาเลเซีย) คุณวิชัย พุฒชูชื่นและคณะ  ที่โรงเรียนน้ำคำวิทยา  โรงเรียนบ้านเปือยขอขอบคุณ  ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อันประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร  ปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาโรงเรียน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อันเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

โรงเรียนบ้านเปือย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านเปือย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ชี้แจงนโยบายการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมต่่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

“ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือย  ตำบลคูซอด  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  โดยผู้อำนวยการ  นายพงษ์นรินทร์   อาธิบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียนทุกคนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยผู้อำนวยการ  นายพงษ์นรินทร์    อาธิบุตร  นำคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลก  มีการประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี  ระบายสีภาพ  ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน โรงเรียนบ้านเปือย กลุ่มเครือข่ายเมืองพระธาตุเรือรอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  14  มิถุนายน  2561