กีฬากลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง

06/02/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ที่โรงเรียนบ้านหนองกันจอ

การร่วมประชุมทางไกล

26/01/2561 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในสาระสังคมฯ ฉบับปรับปรุง 60 สู่การปฏิบัตรจริง

 

 

ผู้ใหญ่ใจดี

26/01/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งมีผู้ใหญ่ใจดี คุณสมคิด. น้ำทอง และญาติพี่น้องมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมนักเรียน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพ

23/01/2561นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับบริการการตรวจฟันจากโรงพยาบาลวังหิน

การเข้าค่ายวิชาการ ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(o-net) ปีการศึกษา 2560

17-22 มกราคม 2561 นักเรียนระดีบชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเข้าค่ายวิชาการ ยกผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ(o-net) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ที่โรงเรียนบ้านธาตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

การประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2560

18/01/2561โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2560

กิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ปี 2561

16/01/2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอวังหิน ครั้งที่ 67 ปี 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียนได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ย NT เป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม  ceo วังหืน 1 รางวัลคะแนนเฉลี่ย o-net ป.6 เป็นอันดับ 2 รางวัลคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 และตณะครูได้รับรางวัลครูดีเด่นทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561

12/01/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งไเ้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกๆ นักเรียน มีผู้ฝหญ่ใจดีนำอาหาร ขนม ไอศครีม มาเลี้ยงเด็กๆ อย่างมากมาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือก

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การสอบ pre o-net ครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบ pre o-net  ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย