กิจกรรมปลูกไม้พยุงคืนถิ่น

          
เมื่อวันที่  23 / พค./2560โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุงคืนถิ่น พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยท่าน ผอ ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียนเป็นอย่างดี

               นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงานข่าว

กิจกรรมหาเสียงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่  24 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนบ้านสว่่างได้จัดกิจกรรมให้ผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียนได้หาเสียง ชูนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน

โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น. คณะนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การตอบปัญหา การกำจัดเหา การแปรงฟัน และการล้างมือที่ถูกวิธี เป็นต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมดีๆ ของเรา

กิจวัตรประจำวันของโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ตอนเช้าครูเวรประจำวัน จะมายืนรับนักเรียนที่หน้าประตูเข้าโรงเรียนทั้งสองด้าน ขอบคุณคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ

กิจกรรมอนุบาลปลูกไม้พยุงคืนถิ่น

          วันนี้วันที่ 23 / พค./2560 เวลา 10.23 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า       วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.เสถียร  ลาโพธิ์ พร้อมด้วย  นางอรัญญา  กิ่งสีดา ครูประจำชั้นอนุบาล และ คณะครู ได้สร้างกิจกรรม อนุบาลปลูกไม้พยุงคืนถิ่น เสริมทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ด้านการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา ให้กับนักเรียนอนุบาล ร่วมกันปลูกกล้าไม้พยุง กิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ ให้ เด็กนักเรียนมีความสนุกและรู้จักคุณค่าประโยชน์ของต้นพยุง                                   

อบรมเชิงปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ

วันนี้วันที่ 23 /พค./2560 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า CEO วังหิน 1 ได้มีตัวแทนข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสารสนเทศ  คือ นางบุญยดา ศรีบุญเรืองและนางสาวศศิร์ธา จันทะคัด การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เพืื่อนำมาพัฒนางานในระบบโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมประขาธิปไตยในโรงเรียน

นักเรียนรับบัตรลงคะแนนจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
บรรยากาศการหาเสียงของผู้ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียน

เข้าคูหา
หย่อนบัตรเลือกตั้ง ลงหีบบัตร
หย่อนบัตรเลือกตั้ง ลงหีบบัตร
บรรยากาศการนับคะแนน

น้องอนุบาลรับบัตรเลือกตั้งกับคณะกรรมการเลือกตั้ง

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 พค.2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์ คณะครูและนักเรียน ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก นักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและใช้สิทธิ์กันทุกคน

รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรร.เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พค.2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปลูกต้นไม้..สัปดาห์ต้นกล้าวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้นกล้าวิชาการและร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งในรร.และชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีในโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าวิชาการและร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ นำโดยท่านผอ. เสถียร ลาโพธิ์

STEM : ต้นกล้า Smart Trainer Team

19 – 21 พฤษภาคม 2560 คุณครูฉัตรเพชร สู่เสน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สะเต็ม : ต้นกล้า Smart Trainer Team” ณ โรงแรมสุณีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มีตัวแทนครูเข้าร่วมอบรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญและมุกดาหาร เขตพื้นที่ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน