โครงการอบรมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก

ประเพณีบุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ ได้นำนักเรียนไปวัดร่วมทำบุญตามประเพณีบุญเดือนสิบ ที่วัดกลางบ้านกุดโง้ง, วัดป่าคำมะคั่ง และ วัดป่าคำบอน

คณะครูและนักเรียนปลูกดอกดาวเรือง

นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้บริจาคต้นดอกดาวเรือง จำนวน 100 ต้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูก เวลา09.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2560

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ลูกข่างหลากสี”

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ลูกข่างหลากสี”

เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติดในครั้งนี้

งานแสดงมุทิตาจิต ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมชาย  ทวีทรัพย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเตย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับครูจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐  คือ นายเสมอ  ฟองนวน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ในการนี้ผู้อำนวยการสมชาย  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพยุห์ ผู้นำชุมชน ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านหนองเตยทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ต้นมะม่วงใหญ่หลายสิบปีหักโค่น

เวลา 14.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ต้นมะม่วงขนาดใหญ่ได้หักโค่นลงเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวและหักโค่นโดยไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย ช่วงบ่ายวันที่ 1 กันยายน 2560 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักการและนักเรียนได้ช่วยกันเก็บท่อนไม้และกิ่งไม้ ส่วนหนึ่งจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป