โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มCEO.มิตรภาพกันทรารมย์มีการจัดประชุมสามัญครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มCEO.มิตรภาพกันทรารมย์มีการจัดประชุมสามัญครูและบุคลากรทางการศึกษาณ. ห้องประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ กลุ่ม CEO. มิตรภาพกันทรารมย์ ณ.ต.บางชัน อ.ขลุง จันทบุรี

งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ กลุ่ม CEO. มิตรภาพกันทรารมย์ ณ.ต.บางชัน อ.ขลุง จันทบุรี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

18/05/2562 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูดต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2562

วันที่ 15 พ.ค.2562 นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ทุกคนร่วมกันจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โดยพร้อมเพียงกัน

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนบ้าคคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ. คณะครูนักเรียน ทุกคนร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในวันที่22 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายCEOมิตรภาพกันทรารมย์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนบ้านคำเนียมคำเนียมวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน. ละเลิศ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนในกลุ่มCEOมิตรภาพกันทรารมย์ ร่วมจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ(Open House) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)เพื่อเผยแพร่ผลงานของ สถานศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบและชื่นชมร่วมกัน


โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผอ.สมาน. ละเลิศ คระครูและนักเรียน ได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่20กุมภาพันธ์2562