โรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองเตย

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล โรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองเตย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านหนองเตยในวันพระ เพื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงขั้นตอนการทำพิธีถวายเพล  และผลที่ได้ทำบุญแล้วนักเรียนมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รู้มารยาทในการไปวัด เป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา

คณะครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ พานักเรียนไปวัด ทำบุญ เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ

กิจกรรมวันอาเซียน(ข่าวย้อนหลัง)

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๐)  นำโดย  นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันอาเซียน  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๐)  นำโดย นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

ร่วมลงนามถวายพระพรรัชกาลที่๑๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๐) โดย  นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลทีี ๑๐  เมื่อวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๐)  นำโดย  นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  ผู้อำนายการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

โครงการทักษะการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ/สาธารณสุข

มุทิตาจิต ครูนิตยา สอสอน

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ร่วมแสดงมุทิตาจิต นางนิตยา สอสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ณ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม 2561