ตลาดนัดวิชาการ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นำโดยท่าน ผอ.เมฆินทร์  ดลปัดชา และคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4 H สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ โดยได้นำผลงาน คณิตศิลป์ เกมการศึกษาจากการผลิตของนักเรียน มาจัดนิทรรศการ และกระเป๋าจากซองกาแฟที่นักเรียนร่วมกันทำในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตลอด 1 เทอม มาจำหน่ายภายในงานด้วย

 

ตลาดนัดวิชาการ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก นำโดยท่าน ผอ.ประภาษ บุรกรณ์ และคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4 H สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ มีการนำกิจกรรมการแสดงวงโปงลางของนักเรียน และนำผลผลิตพรมเช็ดเท้า และไข่ไก่ จากฟาร์มไก่ไข่ของโรงเรียนมาจำหน่ายภายในงานด้วย

ตลาดนัดวิชาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพกลุ่ม ceo วังหิน 1

4/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ กลุ่ม ceo วังหิน 1 เพื่อแบกเปลี่บนเรียนรู้ ที่โรงเรียนบ้านกะเอิน 

นิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 5 ต.ค. 2561 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมืองหลวงพ่อโต ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านสว่่างได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กลุ่ม CEO  วังหิน  1 เม่ื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2561 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ  เมทาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพทุ่งสว่าง ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.5

เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพทุ่งสว่าง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบคุณท่านที่ให้บริการด้านสุขภาพกับนักเรียนเป็นอย่างดี

มุทิตาจิตคุณครูชาญณรงค์ ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด

 

งานเเสดงมุฑิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการเเละงานอำลาที่ภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านตำเเยหนองเม็ก นำโดยท่านผู้อำนวยการอดิศร  สังข์เเก้ว คณะครู/บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเเสดงมุฑิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูสุภาภรณ์  ทองสุข เเละคุณครูกัลยาณี รุญเจริญ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติงาน มาจนครบวาระอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ ขอขอบคุณ ผู้บริหารกลุ่ม CEO พยุห์ เเละเเขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมเเสดงมุฑิตาจิตในครั้งนี้ ต่อด้วยกิจกรรมการอำลานักเรียนของคุณครูทั้ง 2 ท่าน ซึ่งจัดในวันที่ 28 กันยายน 2561 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก เเละความอบอุ่น ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ต้อนรับคณะบริษัทสยามมิชลิน จำกัด (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี เพื่อมามอบห้องครัวและห้องสุขา